PROJECT: UNKNOWING HURTS - NEZNALOST UBLIŽUJE
WORKSHOPY PRAHA

Unknowing Hurts – Neznalost ubližuje


WORKSHOPY PRAHA - 24. 04. 2012

GrundtvigV rámci mezinárodní spolupráce se APLA Praha podařilo získat grant od Národní agentury Evropské komise pro vzdělávání (NAEP) v programu Grundtvig Workshop pro uspořádání mezinárodního setkání pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a další zájemce z evropských zemí a České republiky. Ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2012 do hotelu BAROKO, Praha 10 přijedou zájemci o problematiku autismu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Lucemburska, Itálie, Dánska, Rumunska, Turecka a celé České republiky.

V rámci workshopu je připravena řada vzdělávacích aktivit pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra (PAS). Hlavním cílem workshopu je posílit rodičovské kompetence ve výchově dítěte s postižením tak, aby měly děti s PAS zajištěno právo na vzdělání a dostaly šanci žít stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Zkušení terapeuti a poradci APLA umožní účastníkům získat informace v oblasti autismu, seznámí je s praktickými postupy, jak rozvíjet sociální a komunikativní dovednosti u dětí s PAS, předvedou své nové didaktické pomůcky, postupy a publikace, naučí je nejen práci s dětmi s PAS, ale také jak zvládat svou únavu, stres, zoufalství pomocí řady psychorelaxačních technik. Jako lektoři vystoupí odborníci z APLA Praha: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Romana Straussová, Mgr. Veronika Šporclová, Mgr. Veronika Madler, Mgr. Lucie Prokopičová, Mgr. Dana Cejpková, Carmen Gloria Fernandez a další.

Se svými prezentacemi vystoupí i účastníci workshopů a při společné debatě Kulatý stůl porovnají systémy podpory pro rodiny s postiženými dětmi a možnosti integrace dětí s PAS do škol v různých evropských zemích.

Doprovodný program zaměřený na vytváření nových kontaktů, setkání a sdílení zkušeností umožní účastníkům získat nové přátele a kontakty pro další projekty. Čeká je exkurze do Domova se zvláštním režimem Domov Libčice, zahradní slavnost APLA pro děti s PAS a jejich rodiny, neformální setkání s metodiky a lektory APLA, exkurze po Praze, sportovní a relaxační aktivity.

Budeme se na tuto zajímavou akci těšit!

Koordinátor projektu: Ellina Horalíková, email: horalikova@apla.cz


Visits: 2066 - Print

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.

RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS2.1